12/2017 -

HYDROTURBO 2018 - Připravovaný ročník 24.

Ročník 24. tradiční konference HYDROTURBO se již blíží. Již na příští rok 2018 pro Vás připravujeme prostor v prémiovém hotelu SOREA REGIA v Bratislavě. Příspěvky, které nás všechny dlouhé roky tématicky spojují, zazní 25.-27. září 2018. Organizace tohoto ročníku je pod taktovkou Katedry hydrotechniky, SvF STU v Bratislave.


07/2016 -

HYDROTURBO 2016 - Nejvýšší čas pro reklamu

Blíží se termín 23. ročníku mezinárodní konference o vodní energetice Hydroturbo. Termín konference byl stanoven výborem na 25 - 27. 10. 2016. S přípravou konference je zároveň otevřen prostor sponzorům, pro které je připravena nabídka reklamních balíčků. Jejich přehled naleznete na stránce Pro sponzory.

 

Pokud máte zájem o prezentaci Vaší společnosti prostředníctvím webové reklamy, posteru nebo prostoru ve sborníku, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: ad@hydroturbo.cz


07/2016 -

HYDROTURBO 2016 - Prodloužení termínů

Stále máte možnost zaslat nám svůj příspěvek. Termín odevzdání příspěvků (plného textu a rozšířeného abstraktu) byl prodloužen do 31. 7. 2016, viz Pro autory. Pro ty kteří na konferenci HYDROTURBO 2016 nemají, ale mají zájem se zúčastnit, je dále prodloužel termín zvýhodněné registrace do 31. 8. 2016, viz Účastnický poplatek.


06/2016 -

HYDROTURBO 2016 - Odeslání příspěvků

Blíží se další milník konference Hydroturbo 2016. Do 30. 6. 2016 je třeba odevzdat finální verze příspěvku a rozšířeného abstraktu. K jejich snazšímu vytvoření Vám slouží šablony a doporučení v šablonách. Informace k odevzdání a další naleznete stránce Pro autory.


02/2016 -

HYDROTURBO 2016 - Uzávěrka abstraktů

Blíží se uzávěrka odeslání abstraktů. Do 29. 2. 2016 máte možnost zaslat abstrakt pozdějšího příspěvku prostřednictvím Příhlášky. Využijte této jedinečné příležitosti aktivně obohatit účastníky mezinárodní konference HYDROTURBO 2016 o své nejnovější poznatky a prostřednictvím osobního kontaktu být naopak obohacen o nové znalosti. Bližší informace pro autory naleznete zde.


05/2015 -

HYDROTURBO 2016 - Prostor pro Vaši reklamu

Blíží se termín 23. ročníku mezinárodní konference o vodní energetice Hydroturbo. Termín konference byl stanoven výborem na 25 - 27. 10. 2016. S přípravou konference je zároveň otevřen prostor sponzorům, pro které je připravena nabídka reklamních balíčků. Jejich přehled naleznete na stránce Pro sponzory.

 

Pokud máte zájem o prezentaci Vaší společnosti prostředníctvím webové reklamy, posteru nebo prostoru ve sborníku, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: stigler@fme.vutbr.cz.


24. ročník mezinárodní konference o vodní energetice

Hydroturbo 2018

Hydroturbo je mezinárodní konference s dlouholetou tradicí. V roce 2018 proběhne již 24. ročník. Jde o výjimečnou konferenci, na které se setkávají odborníci ze všech oborů hydroenergetiky. Je možné se tedy zde potkat s odborníky z řad provozovatelů hydroenergetických děl, konstruktérů a výrobců vodních turbín a jejich příslušenství, projektantů hydroenergetických děl a to jak jejich strojních, tak stavebních částí a v neposlední řadě se konference pravidelně účastní i odborníci z výzkumu a vývoje nových hydroenergetických zařízení.

 

Tato konference je, pro všechny tyto odborníky, příležitostí k výměně názorů, zkušeností, poznatků a způsobů řešení různých problémů týkajících se hydroenergetických děl. Na konferenci je dán prostor i obnovitelným zdrojům energie, protože vodní energie mezi ně také patří.

 

Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina. Jednotlivé příspěvky jsou simultánně překládány jak do angličtiny, tak do češtiny.

Stavebná fakulta STU v Bratislave 

Hlavním organizátorem konference HYDROTURBO 2018 je Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave.