06/2016 -

HYDROTURBO 2016 - Odeslání příspěvků

Blíží se další milník konference Hydroturbo 2016. Do 30. 6. 2016 je třeba odevzdat finální verze příspěvku a rozšířeného abstraktu. K jejich snazšímu vytvoření Vám slouží šablony a doporučení v šablonách. Informace k odevzdání a další naleznete stránce Pro autory.

02/2016 -

HYDROTURBO 2016 - Uzávěrka abstraktů

Blíží se uzávěrka odeslání abstraktů. Do 29. 2. 2016 máte možnost zaslat abstrakt pozdějšího příspěvku prostřednictvím Příhlášky. Využijte této jedinečné příležitosti aktivně obohatit účastníky mezinárodní konference HYDROTURBO 2016 o své nejnovější poznatky a prostřednictvím osobního kontaktu být naopak obohacen o nové znalosti. Bližší informace pro autory naleznete zde.

05/2015 -

HYDROTURBO 2016 - Prostor pro Vaši reklamu

Blíží se termín 23. ročníku mezinárodní konference o vodní energetice Hydroturbo. Termín konference byl stanoven výborem na 25 - 27. 10. 2016. S přípravou konference je zároveň otevřen prostor sponzorům, pro které je připravena nabídka reklamních balíčků. Jejich přehled naleznete na stránce Pro sponzory.

 

Pokud máte zájem o prezentaci Vaší společnosti prostředníctvím webové reklamy, posteru nebo prostoru ve sborníku, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: stigler@fme.vutbr.cz

23. ročník mezinárodní konference o vodní energetice

Hydroturbo 2016

Hydroturbo je mezinárodní konference s dlouholetou tradicí. V roce 2016 proběhne již 23. ročník. Jde o výjimečnou konferenci, na které se setkávají odborníci ze všech oborů hydroenergetiky. Je možné se tedy zde potkat s odborníky z řad provozovatelů hydroenergetických děl, konstruktérů a výrobců vodních turbín a jejich příslušenství, projektantů hydroenergetických děl a to jak jejich strojních, tak stavebních částí a v neposlední řadě se konference pravidelně účastní i odborníci z výzkumu a vývoje nových hydroenergetických zařízení.

 

Tato konference je, pro všechny tyto odborníky, příležitostí k výměně názorů, zkušeností, poznatků a způsobů řešení různých problémů týkajících se hydroenergetických děl. Na konferenci je dán prostor i obnovitelným zdrojům energie, protože vodní energie mezi ně také patří.

 

Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina. Jednotlivé příspěvky jsou simultánně překládány jak do angličtiny, tak do češtiny.

 

Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

doc. Ing. Jaroslava Katolického, Ph.D.

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 

Hlavním organizátorem konference HYDROTURBO 2016 je Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana při Energetickém ústavu na FSI, VUT Brno.