CZ EN
25-rocnik.png

mezinárodní konference
o vodní energetice

 

calendar.png  13. 9. - 15. 9. 2022      point.png  Hotel Duo, Praha

Základní informace

Informace pro účastníky

Místo a doba konání

Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9, www.hotelduo.cz
13. 9. – 15. 9. 2022 (úterý-čtvrtek)

Účastnický poplatek

zvýhodněná cena při platbě do 6. 6. 2022           5.100 Kč (bez DPH)
plná cena při platbě po 6. 6. 2022     5.700 Kč (bez DPH)

Tématické okruhy

  1. Výzkum a nové trendy ve využití vodní energie
  2. Hydroenergetická zařízení – konstrukce a výroba
  3. Provoz a ekonomika vodních děl s hydroenergetickým využitím
  4. Malé vodní elektrárny
  5. Hydroenergetika, životní prostředí a alternativní zdroje energie

Program konference

přednáškové bloky v místě konání konference
posterové prezentace v místě konání konference
exkurze v lokalitách ČEZ, a. s., Vodní elektrárny
společenské večery

Jednací řeč

Jednání konference bude v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Důležité termíny

22. 3. 2022           přihlášení a uzávěrka anotací - posouváme uzávěrku příspěvků do 31. 3.
22. 4. 2022         oznámení o přijetí přihlášky a anotace
6. 6. 2022           zaplacení zvýhodněného účastnického poplatku
17. 6. 2022 uzávěrka abstraktů pro sborník
1. 7. 2022           předběžný program konference
13. - 15. 9. 2022   konference Hydroturbo 2022

Pořadatel

ČEZ, a. s., Vodní elektrárny

ve spolupráci s

Aquatis, Brno
E.ON Energie, a. s.
Litostroj Engineering, a. s., Blansko
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
Slovenská technická univerzita Bratislava – Stavebná fakulta
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Bratislava
Vysoké učení technické Brno, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana, Brno


V případě dotazů kontaktujte:

Mgr. Renáta Pátová, ČEZ, a. s., Vodní elektrárny, Prof. Vl. Lista 329, 252 07 Štěchovice, renata.patova@cez.czAktuality

#
31. 8. 2022
Více informací
#
28. 8. 2022
Více informací
#
6. 7. 2022
Simultánní tlumočení nebude zajištěno
Více informací
#
11. 8. 2022
Bohužel bez Slap
Více informací