List of papers

Currently there are 44 conference contributions. Later updates of list of papers are expected. In case you find any mistake report it via miloslav.fic@vutbr.cz.

 

Last update: 16th October 2016

Šachtové vtokové objekty MVE

DUŠIČKA Peter, RUMANN Ján, DUŠIČKA Michal

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedry hydrotechniky

Poster

Výmena tesnení čapov lopát obežných kôl na Kaplanových turbínách

GUGA Peter

Slovenské elektrárne a.s., závod Vodné elektrárne

Poster

Výmena čistiaceho stroja na MVE Veľké Kozmánovce

GULÁN Ján, PRUŽINEC Vladislav

Slovenské elektrárne, a.s.,Vodné elektrárne, závod Trenčín

Poster

Odvodnenie ľavej časti hradze dolnej nádrže PVE Čierny Váh

JEŽÍK Branislav

Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne

Poster

CFD analýza vtokového objektu MVE

MURGAŠOVÁ Marta*, HLBOČAN Peter**, VARCHOLA Michal***

*ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s., ** Eustream, a.s., ***Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Poster

Analýza hydroenergetického využitia navrhovaného vodného diela Kolárovo na Váhu

ORFÁNUS Martin, ŠULEK Peter, MOŽIEŠIK Ľudovít

Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra hydrotechniky

Poster

Riadiaci systém plavebno-energetickej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo

ŠULEK Peter, KINCZER Tomáš

Stavebná fakulta Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave

Poster

Ventil na principu vířivé turbíny

JANDOUREK Pavel, POCHYLÝ František, HABÁN Vladimír, DOBŠÁKOVÁ Lenka, SOUKUP Lubomír

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Presentation 09.30 Tue 25.October.2016

Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru

KRAUS Pavel, NEHUDEK Adam, ŠULC Jan

ČKD Blansko Holding, a.s., FAST VUT v Brně

Presentation 09.45 Tue 25.October.2016

Field Tests to Determine the Hydraulic Performance of the First Installation of the Double Rotating Hydropower Screw with Integrated Fish Lift

LICHTNEGER Petr, SINDELAR Christine, HABERSACK Helmut, MAYER Gernot, STRUSKA Nino, ALBRECHT Walter

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria and Hydro-Connect GmbH, Ybbsitz,

Presentation 10.00 Tue 25.October.2016

Aplikace reverzního inženýrství při modernizaci Francisovy turbíny

MOTYČÁK Lukáš, MIKULÁŠEK Josef, KUPČÍK Roman

ČKD Blansko Engineering, a.s.

Presentation 10.15 Tue 25.October.2016

The operation diagram calculus of the hydraulic turbines using HydroHillChart – DEX module

NEDELCU Dorian, GHICAN (BOSTAN) Adeline

“Eftimie Murgu” University of Reşiţa, Romania

Presentation 10.30 Tue 25.October.2016

Nestabilita provozu kaskády příjezových vodních elektráren s hladinovou regulací

NOWAK Petr, ŠKAŘUPOVÁ Eva

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky

Presentation 11.15 Tue 25.October.2016

Možnosti optimalizace odstředivého čerpadla pro turbínový provoz

POLÁK Martin, MELICHAR Jan

ČZU v Praze, Technická fakulta, Katedra mechaniky a strojnictví; ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Ústa

Presentation 11.30 Tue 25.October.2016

Porovnání CFD výpočtu kavitační charakteristiky a esperimentálními daty Fracisovy turbíny

POSPELOV Alexander, MACHŮ Tomáš

ČKD Blansko Holding, a.s.

Presentation 11.45 Tue 25.October.2016

Statistical evaluation of deviation between guaranteed and measured turbine efficiency

ŠEVČÍK Petr

OSC, a.s.

Presentation 12.00 Tue 25.October.2016

Analýza oběžného kola Francisovy turbíny z hlediska dynamického namáhání

ZOUHAR Josef, OBROVSKÝ Jiří, FEILHAUER Michal a SKOTÁK Aleš

ČKD Blansko Engineering, a.s.

Presentation 12.15 Tue 25.October.2016

Vývoj vírové turbíny v násoskovém uspořádání

HUDEC Martin, POCHYLÝ František, RUDOLF Pavel, HALUZA Miloslav, ŠTEFAN David, ČUPR Pavel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana

Presentation 14.00 Tue 25.October.2016

Way to improve the efficiency of the propeller turbine in the head pipeline

PARYGIN, Alexander G., VOLKOV, Alexander V., DRUZHININ, Alexey A.

National Research University “Moscow Power Engineering Institute” (Russian Federation).

Presentation 14.15 Tue 25.October.2016

Kulové uzávěry DN1300/PN48 pro švýcarskou vodní elektrárnu Kaiserstuhl

KRUPA Michal

ČKD Blansko Holding, a.s.

Presentation 14.30 Tue 25.October.2016

Modernizace nízkospádových elektráren ve Skandinávii

KUPČÍK Roman, SKOTÁK Aleš, MOTYČÁK Lukáš, WIDMAR Andrej

ČKD Blansko Engineerig, a.s, Česká Republika.; Listroj Power d.o.o. Slovinsko

Presentation 14.45 Tue 25.October.2016

Obtokový systém VE Trollheim - zkušenosti z konstrukce, výroby, montáže a uvádění do provozu

PLCH Josef

ČKD Blansko Holding, a.s.

Presentation 15.00 Tue 25.October.2016

VE Noppikoski - zkušenosti z konstrukce, výroby, montáže a uvádění do provozu Francisovy turbíny

RINKA Lukáš, ROKYTA Marek, KOŠŤÁL Aleš

ČKD Blansko Holding, a.s.

Presentation 15.45 Tue 25.October.2016

Nové průtočné elektrárny na Labi v lokalitě Litoměřice a Štětí

NEUMAYER Oldřich, KUPSKÝ Miloslav, MALÝ Josef

AQUATIS a.s.

Presentation 16.00 Tue 25.October.2016

Rekonstrukce MVE Litice nad Orlicí

SEDLÁK Ondřej

ČKD Blansko Small Hydro, s.r.o.

Presentation 16.15 Tue 25.October.2016

Měření ztrát generátorů vodních elektráren kalorimetrickou metodou

BISCHOF Richard

OSC, a.s.

Presentation 09.00 Wed 26.October.2016

Výměna historických Francisových turbín za Kaplanovy turbíny typu propeler v rámci modernizace VE Wroclaw I

ŠTÉGNER Ladislav Ing., HENZLOVÁ Petra Ing., ZBOŘIL Martin

ČKD Blansko Engineering, a.s.

Presentation 09.15 Wed 26.October.2016

Skúsenosti z prevádsky a údržby strojnotechnologickej časti VE Gabčikovo

GAÁL Arnold, ILKA Alfréd

Vodohospodárska výstavba, š.p.

Presentation 09.30 Wed 26.October.2016

Vývoj provozu přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně

CHMELAŘ Vítězslav, ŠVÉDA Jiří

ČEZ, a. s., Vodní elektrárny, provoz Dlouhé strán

Presentation 09.45 Wed 26.October.2016

Premeny vodného diela Gabčíkovo

ILKA Alfréd, ŽIKAVSKÝ Peter

Vodohospodárska výstavba, š.p.

Presentation 10.00 Wed 26.October.2016

Flow measurement test at G. M. Shrum powerplant with acoustic scintillation and acoustic time-of-travel methods

LAMPA Josef, TAYLOR John W.

ASL AQFlow, Allium Hydrotech

Presentation 10.45 Wed 26.October.2016

Jak zabránit poruchám strojů - preventivní údržba v praxi

NOVÁK Jan

INTRIBO s.r.o.

Presentation 11.00 Wed 26.October.2016

Dodávka Francisovy turbíny pro VE Klisura a dvou Peltonových turbín pro VE Barzia v Bulharsku

PETŘÍČEK Aleš, RUDOLFOVÁ Michaela, VESELÝ Petr, KUBÍČEK David

ČKD Blansko Engineering, a.s.

Presentation 11.15 Wed 26.October.2016

Prevádzka a elektroúdržba Vodnej elektrárne Čunovo

SKORŠEPA Felix,JANÚŠKOVÁ SKORŠEPOVÁ Terézia,

Vodohospodárska Výstavba, š.p. Hydrocentrum Gabčíkovo

Presentation 11.30 Wed 26.October.2016

Dôsledky zanášania nádrží určených pre energetické využitie

ŠIMONČÍK Peter

Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, závod Trenčín

Presentation 11.45 Wed 26.October.2016

Zefektivnění výrobního potenciálu PVE Dlouhé Stráně

VESELÝ Radek, CIENCIALOVÁ Kateřina

ČEZ Inženýring, s.r.o.

Presentation 09.00 Thu 27.October.2016

Skúsenosti z prípravy a realizácie GO TG 2 VE Nosice

ŽÁČIK Peter, GARDIAN Milan

Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, závod Trenčín

Presentation 09.15 Thu 27.October.2016

New principles of choosing design submersible turbines for small hydro-power plants

PARYGIN, Alexander G., VOLKOV, Alexander V., Šoukal Jiří, Pochylý František

National Research University “Moscow Power Engineering Institute” (Russian Federation), CENTRUM HYDR

Presentation 09.30 Thu 27.October.2016

Energetické využití spodních výpustí stávajících přehrad

KUPSKÝ Miloslav, NEUMAYER Oldřich, MALÝ Josef

AQUATIS a.s.

Presentation 09.45 Thu 27.October.2016

Energetické využití sanačních průtoků – kompaktní soustrojí s obtékaným generátorem

ŠKAŘUPOVÁ Eva, NOWAK Petr

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky

Presentation 10.00 Thu 27.October.2016

Návrh a optimalizace malých vodních elektráren s využitím numerického modelování

ŠOUKAL Jiří, SEDLÁŘ Milan, KRÁTKÝ Tomáš

Centrum hydraulického výzkumu, spol. s r.o.

Presentation 10.45 Thu 27.October.2016

Vodní mikroelektrárna pro malé spády a průtoky

MACEK Libor, ŠTIGLER Jaroslav

Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana

Presentation 11.00 Thu 27.October.2016

MVE Head of the U, USA - Elektrárna na zavlažovacím kanálu

VESELÝ Jindřich, KOČÍ Martin, STOJAN Petr

MAVEL, a.s.

Presentation 11.15 Thu 27.October.2016

Bánkiho turbína s žebrem

DOBŠÁKOVÁ Lenka, HALUZA Miloslav, JANDOUREK Pavel

Vysoké učení technické v Brně, Falukta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana

Presentation 11.30 Thu 27.October.2016