Conference program

 Conference programme is continuously updated.

 

Monday

24th October 2016

18.00 -

Conference participants arrival, registration

Tuesday

25th October 2016 

8.00 -

Registration of participants

 

9.00 - 9.30

Conference opening ceremonial

 

9.30 - 9.45

JANDOUREK Pavel - Ventil na principu vířivé turbíny

 

9.45 - 10.00

KRAUS Pavel - Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru

 

10.00 - 10.15

LICHTNEGER Petr - Field Tests to Determine the Hydraulic Performance of the First Installation of the Double Rotating Hydropower Screw with Integrated Fish Lift

 

10.15 - 10.30

MOTYČÁK Lukáš - Aplikace reverzního inženýrství při modernizaci Francisovy turbíny

 

10.30 - 10.45

NEDELCU Dorian - The operation diagram calculus of the hydraulic turbines using HydroHillChart – DEX module

 

10.45 - 11.15

Coffee break

 

11.15 - 11.30

NOWAK Petr - Nestabilita provozu kaskády příjezových vodních elektráren s hladinovou regulací

 

11.30 - 11.45

POLÁK Martin - Možnosti optimalizace odstředivého čerpadla pro turbínový provoz

 

11.45 - 12.00

POSPELOV Alexander - Porovnání CFD výpočtu kavitační charakteristiky a esperimentálními daty Fracisovy turbíny

 

12.00 - 12.15

ŠEVČÍK Petr - Statistical evaluation of deviation between guaranteed and measured turbine efficiency

 

12.15 - 12.30

ZOUHAR Josef - Analýza oběžného kola Francisovy turbíny z hlediska dynamického namáhání

 

12.30 - 14.00

Lunch

 

14.00 - 14.15

HUDEC Martin - Vývoj vírové turbíny v násoskovém uspořádání

 

14.15 - 14.30

PARYGIN, Alexander G. - Way to improve the efficiency of the propeller turbine in the head pipeline

 

14.30 - 14.45

KRUPA Michal - Kulové uzávěry DN1300/PN48 pro švýcarskou vodní elektrárnu Kaiserstuhl

 

14.45 - 15.00

KUPČÍK Roman - Modernizace nízkospádových elektráren ve Skandinávii

 

15.00 - 15.15

PLCH Josef - Obtokový systém VE Trollheim - zkušenosti z konstrukce, výroby, montáže a uvádění do provozu
 

15.15 - 15.45

Coffee break

 

15.45 - 16.00

RINKA Lukáš - VE Noppikoski - zkušenosti z konstrukce, výroby, montáže a uvádění do provozu Francisovy turbíny

 

16.00 - 16.15

NEUMAYER Oldřich - Nové průtočné elektrárny na Labi v lokalitě Litoměřice a Štětí

 

16.15 - 16.30

SEDLÁK Ondřej - Rekonstrukce MVE Litice nad Orlicí

 

18.15 - 19.00

BUS transfer

 

19.00 - 24.00

Dinner - The Louka monastery

 

21.30,

22.30,

23.30

Return to the hotel

(time is on every participant)

Wednesday

26th October 2016

9.00 - 9.15

BISCHOF Richard - Měření ztrát generátorů vodních elektráren kalorimetrickou metodou

 

9.15 - 9.30

ŠTÉGNER Ladislav - Výměna historických Francisových turbín za Kaplanovy turbíny typu propeler v rámci modernizace VE Wroclaw I

 

9.30 - 9.45

GAÁL Arnold - Skúsenosti z prevádsky a údržby strojnotechnologickej časti VE Gabčikovo

 

9.45 - 10.00

CHMELAŘ Vítězslav - Vývoj provozu přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně

 

10.00 - 10.15

ILKA Alfréd - Premeny vodného diela Gabčíkovo

 

10.15 - 10.45

Coffee break

  10.45 - 11.00 LAMPA Josef - Flow measurement test at G. M. Shrum powerplant with acoustic scintillation and acoustic time-of-travel methods
 

11.00 - 11.15

NOVÁK Jan - Jak zabránit poruchám strojů - preventivní údržba v praxi

 

11.15 - 11.30

PETŘÍČEK Aleš - Dodávka Francisovy turbíny pro VE Klisura a dvou Peltonových turbín pro VE Barzia v Bulharsku

 

11.30 - 11.45

SKORŠEPA Felix - Prevádzka a elektroúdržba Vodnej elektrárne Čunovo

 

11.45 - 12.00

ŠIMONČÍK Peter - Dôsledky zanášania nádrží určených pre energetické využitie

 

12.00 - 13.30

Lunch

 

13.30 - 14.45

Poster session

 

15.00 - 15.45

Journey to Vranov

  15.45 - 19.15 Vranov sightseeing
  19.15 - 19.45 Return to Znojmo
 

20.00 - 23.00

Dinner - The Hotel Prestige

Thursday

27th October 2016

9.00 - 9.15

VESELÝ Radek - Zefektivnění výrobního potenciálu PVE Dlouhé Stráně

 

9.15 - 9.30

ŽÁČIK Peter - Skúsenosti z prípravy a realizácie GO TG 2 VE Nosice

 

9.30 - 9.45

PARYGIN, Alexander G. - New principles of choosing design submersible turbines for small hydro-power plants

 

9.45 - 10.00

KUPSKÝ Miloslav - Energetické využití spodních výpustí stávajících přehrad

 

10.00 - 10.15

ŠKAŘUPOVÁ Eva - Energetické využití sanačních průtoků – kompaktní soustrojí s obtékaným generátorem
 

10.15 - 10.45

Coffee break

  10.45 - 11.00

ŠOUKAL Jiří - Návrh a optimalizace malých vodních elektráren s využitím numerického modelování

 

11.00 - 11.15

MACEK Libor - Vodní mikroelektrárna pro malé spády a průtoky

 

11.15 - 11.30

VESELÝ Jindřich - MVE Head of the U, USA - Elektrárna na zavlažovacím kanálu

 

11.30 - 11.45

DOBŠÁKOVÁ Lenka - Bánkiho turbína s žebrem

 

12.00 - 13.30

Lunch

 

13.30 -

Ending ceremony

 

Last update 17th October 2016