Archive record

HYDROTURBO 2016

23rd international conference on hydro-power

25. 10. - 27. 10. 2016 - ZNOJMO, CZECHIA

 

The main organizer:

 

Victor Kaplan Department of Fluid Engineering of the Energy Institute

at the Faculty of Mechanical Engineering

Brno University of Technology.

 

 

There were more than 140 experts participating on the conference from the Czech Republic, Slovakia, Austria, Russia,  and Canada. 44 technical and scientifical papers were presented.

There were topics:

  • Technological equipment in hydro-energy, design and production
  • Research and new trends in hydro-energy, environment
  • Operation and economy of water works with hydropower utilization
  • Small hydropower plants and alternative sources of energy

Venue of conference

PREMIUM hotel (formerly PRESTIGE) in Znojmo, Czechia.

 

PHOTO galLerY

The course of the conference is captured by photo gallery.

LIST OF PAPERS

You can download the content of HYDROTURBO 2016 after login.

Měření ztrát generátorů vodních elektráren kalorimetrickou metodou

BISCHOF Richard

OSC, a.s.

Vývoj provozu přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně

CHMELAŘ Vítězslav, ŠVÉDA Jiří

ČEZ, a. s., Vodní elektrárny, provoz Dlouhé strán

Bánkiho turbína s žebrem

DOBŠÁKOVÁ Lenka, HALUZA Miloslav, JANDOUREK Pavel

Vysoké učení technické v Brně, Falukta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana

Šachtové vtokové objekty MVE

DUŠIČKA Peter, RUMANN Ján, DUŠIČKA Michal

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedry hydrotechniky

Skúsenosti z prevádsky a údržby strojnotechnologickej časti VE Gabčikovo

GAÁL Arnold, ILKA Alfréd

Vodohospodárska výstavba, š.p.

Výmena tesnení čapov lopát obežných kôl na Kaplanových turbínách

GUGA Peter

Slovenské elektrárne a.s., závod Vodné elektrárne

Výmena čistiaceho stroja na MVE Veľké Kozmánovce

GULÁN Ján, PRUŽINEC Vladislav

Slovenské elektrárne, a.s.,Vodné elektrárne, závod Trenčín

Vývoj vírové turbíny v násoskovém uspořádání

HUDEC Martin, POCHYLÝ František, RUDOLF Pavel, HALUZA Miloslav, ŠTEFAN David, ČUPR Pavel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana

Premeny vodného diela Gabčíkovo

ILKA Alfréd, ŽIKAVSKÝ Peter

Vodohospodárska výstavba, š.p.

Ventil na principu vířivé turbíny

JANDOUREK Pavel, POCHYLÝ František, HABÁN Vladimír, DOBŠÁKOVÁ Lenka, SOUKUP Lubomír

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Odvodnenie ľavej časti hradze dolnej nádrže PVE Čierny Váh

JEŽÍK Branislav

Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne

Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru

KRAUS Pavel, NEHUDEK Adam, ŠULC Jan

ČKD Blansko Holding, a.s., FAST VUT v Brně

Kulové uzávěry DN1300/PN48 pro švýcarskou vodní elektrárnu Kaiserstuhl

KRUPA Michal

ČKD Blansko Holding, a.s.

Modernizace nízkospádových elektráren ve Skandinávii

KUPČÍK Roman, SKOTÁK Aleš, MOTYČÁK Lukáš, WIDMAR Andrej

ČKD Blansko Engineerig, a.s, Česká Republika.; Listroj Power d.o.o. Slovinsko

Energetické využití spodních výpustí stávajících přehrad

KUPSKÝ Miloslav, NEUMAYER Oldřich, MALÝ Josef

AQUATIS a.s.

Flow measurement test at G. M. Shrum powerplant with acoustic scintillation and acoustic time-of-travel methods

LAMPA Josef, TAYLOR John W.

ASL AQFlow, Allium Hydrotech

Field Tests to Determine the Hydraulic Performance of the First Installation of the Double Rotating Hydropower Screw with Integrated Fish Lift

LICHTNEGER Petr, SINDELAR Christine, HABERSACK Helmut, MAYER Gernot, STRUSKA Nino, ALBRECHT Walter

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria and Hydro-Connect GmbH, Ybbsitz,

Vodní mikroelektrárna pro malé spády a průtoky

MACEK Libor, ŠTIGLER Jaroslav

Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana

Aplikace reverzního inženýrství při modernizaci Francisovy turbíny

MOTYČÁK Lukáš, MIKULÁŠEK Josef, KUPČÍK Roman

ČKD Blansko Engineering, a.s.

CFD analýza vtokového objektu MVE

MURGAŠOVÁ Marta*, HLBOČAN Peter**, VARCHOLA Michal***

*ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s., ** Eustream, a.s., ***Strojnícka fakulta STU v Bratislave

The operation diagram calculus of the hydraulic turbines using HydroHillChart – DEX module

NEDELCU Dorian, GHICAN (BOSTAN) Adeline

“Eftimie Murgu” University of Reşiţa, Romania

Nové průtočné elektrárny na Labi v lokalitě Litoměřice a Štětí

NEUMAYER Oldřich, KUPSKÝ Miloslav, MALÝ Josef

AQUATIS a.s.

Jak zabránit poruchám strojů - preventivní údržba v praxi

NOVÁK Jan

INTRIBO s.r.o.

Nestabilita provozu kaskády příjezových vodních elektráren s hladinovou regulací

NOWAK Petr, ŠKAŘUPOVÁ Eva

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky

Analýza hydroenergetického využitia navrhovaného vodného diela Kolárovo na Váhu

ORFÁNUS Martin, ŠULEK Peter, MOŽIEŠIK Ľudovít

Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra hydrotechniky

Way to improve the efficiency of the propeller turbine in the head pipeline

PARYGIN, Alexander G., VOLKOV, Alexander V., DRUZHININ, Alexey A.

National Research University “Moscow Power Engineering Institute” (Russian Federation).

New principles of choosing design submersible turbines for small hydro-power plants

PARYGIN, Alexander G., VOLKOV, Alexander V., Šoukal Jiří, Pochylý František

National Research University “Moscow Power Engineering Institute” (Russian Federation), CENTRUM HYDR

Dodávka Francisovy turbíny pro VE Klisura a dvou Peltonových turbín pro VE Barzia v Bulharsku

PETŘÍČEK Aleš, RUDOLFOVÁ Michaela, VESELÝ Petr, KUBÍČEK David

ČKD Blansko Engineering, a.s.

Obtokový systém VE Trollheim - zkušenosti z konstrukce, výroby, montáže a uvádění do provozu

PLCH Josef

ČKD Blansko Holding, a.s.

Možnosti optimalizace odstředivého čerpadla pro turbínový provoz

POLÁK Martin, MELICHAR Jan

ČZU v Praze, Technická fakulta, Katedra mechaniky a strojnictví; ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Ústa

Porovnání CFD výpočtu kavitační charakteristiky a esperimentálními daty Fracisovy turbíny

POSPELOV Alexander, MACHŮ Tomáš

ČKD Blansko Holding, a.s.

VE Noppikoski - zkušenosti z konstrukce, výroby, montáže a uvádění do provozu Francisovy turbíny

RINKA Lukáš, ROKYTA Marek, KOŠŤÁL Aleš

ČKD Blansko Holding, a.s.

Rekonstrukce MVE Litice nad Orlicí

SEDLÁK Ondřej

ČKD Blansko Small Hydro, s.r.o.

Statistical evaluation of deviation between guaranteed and measured turbine efficiency

ŠEVČÍK Petr

OSC, a.s.

Dôsledky zanášania nádrží určených pre energetické využitie

ŠIMONČÍK Peter

Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, závod Trenčín

Energetické využití sanačních průtoků – kompaktní soustrojí s obtékaným generátorem

ŠKAŘUPOVÁ Eva, NOWAK Petr

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky

Prevádzka a elektroúdržba Vodnej elektrárne Čunovo

SKORŠEPA Felix,JANÚŠKOVÁ SKORŠEPOVÁ Terézia,

Vodohospodárska Výstavba, š.p. Hydrocentrum Gabčíkovo

Návrh a optimalizace malých vodních elektráren s využitím numerického modelování

ŠOUKAL Jiří, SEDLÁŘ Milan, KRÁTKÝ Tomáš

Centrum hydraulického výzkumu, spol. s r.o.

Výměna historických Francisových turbín za Kaplanovy turbíny typu propeler v rámci modernizace VE Wroclaw I

ŠTÉGNER Ladislav Ing., HENZLOVÁ Petra Ing., ZBOŘIL Martin

ČKD Blansko Engineering, a.s.

Riadiaci systém plavebno-energetickej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo

ŠULEK Peter, KINCZER Tomáš

Stavebná fakulta Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave

MVE Head of the U, USA - Elektrárna na zavlažovacím kanálu

VESELÝ Jindřich, KOČÍ Martin, STOJAN Petr

MAVEL, a.s.

Zefektivnění výrobního potenciálu PVE Dlouhé Stráně

VESELÝ Radek, CIENCIALOVÁ Kateřina

ČEZ Inženýring, s.r.o.

Skúsenosti z prípravy a realizácie GO TG 2 VE Nosice

ŽÁČIK Peter, GARDIAN Milan

Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, závod Trenčín

Analýza oběžného kola Francisovy turbíny z hlediska dynamického namáhání

ZOUHAR Josef, OBROVSKÝ Jiří, FEILHAUER Michal a SKOTÁK Aleš

ČKD Blansko Engineering, a.s.