Archive record

HYDROTURBO 2014

22nd international conference on hydro-power

 

23. 9. - 25. 9. 2014 - Bratislava, Slovakia

 

The main organizer: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Department of Hydraulic Engineering

 

 

There were more than 130 experts participating on the conference from the Czech Republic, Slovakia, Austria, Russia, Slovenia and Canada. 38 technical and scientifical papers were presented.

There were topics:

 

  • Technological equipment in hydro-energy, design and production
  • Research and new trends in hydro-energy, environment
  • Operation and economy of water works with hydropower utilization
  • Small hydropower plants and alternative sources of energy

Venue of conference

Hotel SOREA REGIA in Bratislava, Slovakia.

 

PHOTO galLerY

The course of the conference is captured by photo gallery.

 

List of papers

Aplikace   horizontální třídýzové Peltonovy turbíny na vodní elektrárnu Kwoiek Creek – 4 x 14,75 MW – Část I. – Hydraulický návrh 
(J. Veselý, J. Mikulášek, M. Jízdný, Z. Čepa – ČKD Blansko Engineering, a.s.)
Aplikace horizontální třídýzové Peltonovy   turbíny na vodní elektrárnu Kwoiek Creek – 4 x 14,75 MW – Část II. –   Konstrukce a realizace 
(L. Štégner, P. Veselý, M. Feilhauer, L. Kocman – ČKD Blansko Engineering,   a.s.)
Using CFD calculation in hydraulic turbine for obtains   efficiency characteristics 
(A. Pospelov – ČKD Blansko Holding, a.s.)
CFD analýza S-sacej rúry priamoprúdovej turbíny 
(P. Hlbočan, M. Varchola – STU v Bratislave, Strojnícka fakulta)
Methods of efficient operation of a single-stage centrifugal   pump with double-entry impeller in wide range of flow rates
(A. Rudenko, I. Tverdokhleb, E. Knyazeva – HMS Group, Moscow)
Využití metod isogeometrické analýzy pro optimalizace vodních turbín
(S. Štěch – Mavel, a.s., A. Adam – Mavel, a.s.)
Využití semi-homologických modelových zkoušek při vývoji turbín pro modernizace vodních elektráren
(A. Skoták, P. Troubil – ČKD Blansko Engineering, a.s.)
Skúsenosti z 22 ročnej prevádzky VE Gabčíkovo – príprava na generálne opravy VE Gabčíkovo a MVE S7 Gabčíkovo 
(A. Ilka, F. Skoršepa, A. Gaál – Slovenské elektrárne a.s.)
Generální oprava soustrojí TG2 na elektrárně Lipno I 
(L. Pešek, ČEZ, a.s.)
Nový způsob svařování spirální skříně VE Lipno I
(M. Feilhauer, J.Mizerovský, A. Petříček, M. Varner - ČKD Blansko Engineering, a.s.
Generální oprava soustrojí TG1 na elektrárně Kamýk
(K. Ciencialová, ČEZ, a.s.)
Principy a činnosti spojené s modernizací vodních elektáren
(P. Štégner, J. Pola - ČKD Blansko Engineering, a.s.)
VD Čunovo 
(Ľ. Možiešik - katedra Hydrotechniky, Stavebná fakulta, STU)
Turbine efficiency measured by thermodynamic method against measurement using ultrasonic flowmeter 
(P. Ševčík, OSC, a.s.)
Turbine flow measurements at SLAPY HPP with acoustic   scintillation and pressure-time methods  
(B. Reeb – EDF Division Technique Générale, France, P. Sevcik – OSC a.s., Czech Republic, J. Lampa – ASL AQFlow, Canada)
Expertní systém pro monitorováni elektráren z hlediska vibrodiagnostiky a dalších parametrů
(R. Vala, National Instruments)
Online monitoring and diagnostics of small hydro power plants
(Z. Čepa, R.Loub – ČKD Blansko Engineering, a.s.)
Sledování technického stavu strojních zařízení akustickou emisí 
(J. Eliáš, ČEZ, a.s.)

Použití prediktivního řízení pro regulaci vodních turbín 

(L. Vrtal, V. Chmelař – ČEZ, a.s.) 

Komplexní přístup k návrhu oběžných kol typu Kaplan při modernizaci vodních elektráren
(R. Kupčík, A. Skoták, M. Feilhauer – ČKD Blansko Engineering, a.s.) 
Modernizácia riadiaceho systému prečerpávacej vodnej elektrárne  Čierny Váh
(Š. Starosta, J. Gacko, J. Bednár – Slovenské elektrárne, a.s.)
Využitie PVE Čierny Váh v riadení ES SR
(M. Kiss – Slovenské elektrárne, a.s.)
Úprava vtoků na VE Hněvkovice
(L. Ponert – ČEZ, a.s.) 
Rekonstrukce technologické části špičkové malé vodní elektrárny   RUDOLFOV 1 
(P. Nedomlel – Povodí Labe s.p., MVE Rudolfov, Liberec, M. Pospíšil – Montáže Čakovice s.r.o., Praha, H. Dolejší – MC Projekt s.r.o., Hradec Králové)

Nové metody sledování kondice turbinových olejů a stanovení jejich přesné životnosti 

(J. Novák – INTRIBO s.r.o., Praha)

Aktualizácia technickej štúdie prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ
(V. Vázal, F. Sapák – Slovenské elektrárne, a.s.)
Úpravy koryta Dunaja v oblasti Hainburg, Fyzikálny model VD Kolárovo 
(Ľ.Možiešik, katedra Hydrotechniky, Stavebná fakulta,   STU)

CFD analysis of the flow field sensitivity in suction pipe on the test well configuration 

(J. Kozák, L. Soukup, J. Štigler – Victor Kaplan Department of Fluid   Engineering, Brno University of Technology)

Turbine by-pass as transient mitigation system
(J. Gale, P. Brejc - Zel-En d.o.o. Slovenia; A. Bergant, J. Mazij –   Litostroj Power d.o.o. Slovenia)
Axiální turbína s proměnlivými otáčkami
(P. Nowak, E. Škařupová – Katedra hydrotechniky, Fakulta Stavební,ČVUT v   Praze)
Pilotní instalace vírové turbíny v ČEZ
(R. Veselý, ČEZ, a.s.)
Modernizace kolenových turbín s axiálním rozváděčem
(L. Motyčák – ČKD Blansko Engineering, a.s.)  
Jednoduchá turbína na veľmi malý spád
 (M.Varchola – STU v Bratislave, Strojnícka fakulta, P. Hlbočan – STU   v Bratislave, Strojnícka fakulta, S. Črep – EKO-TRUCK, n.o.)

Rekonstrukce starých vodních elektráren s Francisovými turbínami novým typem turbíny 

(M. Nečas, A. Skoták – ČKD Blansko Engineering, a.s.)

Prečerpávacia vodná elektráreň v systéme fotovoltických a veterných zdrojov 

(J. Šoukal – Centrum hydraulického výskumu spol. s.r.o., M. Varchola –   STU v Bratislave, Strojnícka Fakulta) 

MVE Vranov 2 – zkušenosti z konstrukce, projekce, montáže a  uvádění do provozu
(P. Jízdný, M. Šlesinger – ČKD Blansko Engineering, a.s.)

Šnekové turbíny 

(T. Novosad, Gess-CZ, s.r.o.)

Mikroturbíny pro nízkospádové MVE 

(J. Šoukal – Centrum hydraulického výskumu spol.   s.r.o.)