Archivní záznam

HYDROTURBO 2014

22. ročník mezinárodní konference z oblasti vodní energetiky

 

23. 9. - 25. 9. 2014 - Bratislava, Slovenská republika

 

Hlavní pořadatel: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta, Katedra hydrotechniky

 

 

Konference  se zúčastnilo množství odborníků  z České republiky, Slovenska, Rakouska,  Německa, Slovinska. Bylo předneseno 38 odborných  příspěvků seřazených do jednotlivých sekcí:

  • Technologická zařízení v hydroenergetice, konstrukce a výroba
  • Výzkum a nové trendy v hydroenergetice, životní prostředí
  • Provoz a ekonomika vodních staveb s hydroenergetickým využitím
  • Malé vodní elektrárny a alternativní zdroje energie

Místo konání

Hotel SOREA REGIA v Bratislavě, Slovenská republika.

 

Fotogalerie

Průběh konference zachycuje fotogalerie.

 

Přehled příspěvků

Aplikace   horizontální třídýzové Peltonovy turbíny na vodní elektrárnu Kwoiek Creek – 4 x 14,75 MW – Část I. – Hydraulický návrh 

(J. Veselý, J. Mikulášek, M. Jízdný, Z. Čepa – ČKD Blansko   Engineering, a.s.)

Aplikace horizontální třídýzové Peltonovy turbíny na vodní elektrárnu Kwoiek Creek – 4 x 14,75 MW – Část II. –   Konstrukce a realizace 

(L. Štégner, P. Veselý, M. Feilhauer, L. Kocman – ČKD Blansko Engineering,   a.s.)

Using CFD calculation in hydraulic turbine for obtains efficiency characteristics 

(A. Pospelov – ČKD Blansko Holding, a.s.)

CFD analýza S-sacej rúry priamoprúdovej turbíny 

(P. Hlbočan, M. Varchola – STU v Bratislave, Strojnícka fakulta)

Methods of efficient operation of a single-stage centrifugal pump with double-entry impeller in wide range of flow rates

(A. Rudenko, I. Tverdokhleb, E. Knyazeva – HMS Group, Moscow)

Využití metod isogeometrické analýzy pro optimalizace vodních turbín

(S. Štěch – Mavel, a.s., A. Adam – Mavel, a.s.)

Využití semi-homologických modelových zkoušek při vývoji turbín pro modernizace vodních elektráren

(A. Skoták, P. Troubil – ČKD Blansko Engineering, a.s.)

Skúsenosti z 22 ročnej prevádzky VE Gabčíkovo – príprava na generálne opravy VE Gabčíkovo a MVE S7 Gabčíkovo 

(A. Ilka, F. Skoršepa, A. Gaál – Slovenské elektrárne a.s.)

Generální oprava soustrojí TG2 na elektrárně Lipno I 

(L. Pešek, ČEZ, a.s.)

Nový způsob svařování spirální skříně VE Lipno I

(M. Feilhauer, J.Mizerovský, A. Petříček, M. Varner -   ČKD Blansko Engineering, a.s.

Generální oprava soustrojí TG1 na elektrárně Kamýk

(K. Ciencialová, ČEZ, a.s.)

Principy a činnosti spojené s modernizací vodních elektáren

(P. Štégner, J. Pola - ČKD Blansko Engineering,   a.s.)

VD Čunovo 

(Ľ. Možiešik - katedra Hydrotechniky, Stavebná fakulta, STU)

Turbine efficiency measured by thermodynamic method against measurement using ultrasonic flowmeter 

(P. Ševčík, OSC, a.s.)

Turbine flow measurements at SLAPY HPP with acoustic scintillation and pressure-time methods  

(B. Reeb – EDF Division Technique Générale, France, P. Sevcik – OSC a.s.,   Czech Republic, J. Lampa – ASL AQFlow, Canada)

Expertní systém pro monitorováni elektráren z hlediska vibrodiagnostiky a dalších parametrů

(R. Vala, National Instruments)

Online monitoring and diagnostics of small hydro power plants

(Z. Čepa, R.Loub – ČKD Blansko Engineering, a.s.)

Sledování technického stavu strojních zařízení akustickou emisí    

(J. Eliáš, ČEZ, a.s.)

Použití prediktivního řízení pro regulaci vodních turbín 

(L. Vrtal, V. Chmelař – ČEZ, a.s.) 

Komplexní přístup k návrhu oběžných kol typu Kaplan při modernizaci vodních elektráren

(R. Kupčík, A. Skoták, M. Feilhauer – ČKD Blansko   Engineering, a.s.) 

Modernizácia riadiaceho systému prečerpávacej vodnej elektrárne  Čierny Váh

(Š. Starosta, J. Gacko, J. Bednár – Slovenské elektrárne, a.s.)

Využitie PVE Čierny Váh v riadení ES SR

(M. Kiss – Slovenské elektrárne, a.s.)

Úprava vtoků na VE Hněvkovice

(L. Ponert – ČEZ, a.s.) 

Rekonstrukce technologické části špičkové malé vodní elektrárny RUDOLFOV 1 

(P. Nedomlel – Povodí Labe s.p., MVE Rudolfov, Liberec, M. Pospíšil – Montáže Čakovice s.r.o., Praha, H. Dolejší – MC Projekt s.r.o., Hradec Králové)

Nové metody sledování kondice turbinových olejů a stanovení  jejich přesné životnosti 

(J. Novák – INTRIBO s.r.o., Praha)

Aktualizácia technickej štúdie prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ

(V. Vázal, F. Sapák – Slovenské elektrárne, a.s.)

Úpravy koryta Dunaja v oblasti Hainburg, Fyzikálny model VD Kolárovo 

(Ľ.Možiešik, katedra Hydrotechniky, Stavebná fakulta, STU)

CFD analysis of the flow field sensitivity in suction pipe on the test well configuration 

(J. Kozák, L. Soukup, J. Štigler – Victor Kaplan Department of Fluid Engineering, Brno University of Technology)

Turbine by-pass as transient mitigation system

(J. Gale, P. Brejc - Zel-En d.o.o. Slovenia; A. Bergant, J. Mazij – Litostroj Power d.o.o. Slovenia)

Axiální turbína s proměnlivými otáčkami

(P. Nowak, E. Škařupová – Katedra hydrotechniky, Fakulta Stavební,ČVUT v Praze)

Pilotní instalace vírové turbíny v ČEZ

(R. Veselý, ČEZ, a.s.)

Modernizace kolenových turbín s axiálním rozváděčem

(L. Motyčák – ČKD Blansko Engineering, a.s.) 

Jednoduchá turbína na veľmi malý spád  

(M.Varchola – STU v Bratislave, Strojnícka fakulta, P. Hlbočan – STU v Bratislave, Strojnícka fakulta, S. Črep – EKO-TRUCK, n.o.)

Rekonstrukce starých vodních elektráren s Francisovými turbínami novým typem turbíny 

(M. Nečas, A. Skoták – ČKD Blansko Engineering, a.s.)

Prečerpávacia vodná elektráreň v systéme fotovoltických a veterných zdrojov 

(J. Šoukal – Centrum hydraulického výskumu spol. s.r.o., M. Varchola - STU v Bratislave, Strojnícka Fakulta) 

MVE Vranov 2 – zkušenosti z konstrukce, projekce, montáže a uvádění do provozu

(P. Jízdný, M. Šlesinger – ČKD Blansko Engineering, a.s.)

Šnekové turbíny 

(T. Novosad, Gess-CZ, s.r.o.)

Mikroturbíny pro nízkospádové MVE 

(J. Šoukal – Centrum hydraulického výskumu spol.  s.r.o.)